Сочинение Особливості реакцій полімерів

Хімічні перетворення полімерів дають можливість створювати численні нові класи високомолекулярних з'єднань і в широкому діапазоні змінювати властивості й області застосування готових полімерів Найкраще вивчені хімічні властивості природних високомолекулярних з'єднань (целюлози, крохмалю, білків), які були відомі за багато десятків років до появи синтетичних полімерів. Continue reading

Сочинение Платонов. Проблема человека и окружающего мира (по рассказу «Корова»)

Вариант 4 : 25.02.2012 : 21.41 Вариант 1 2012: 25.02.2012 : 21.41 Вариант 6 : 25.02.2012 : 21.38 А. П. Платонов. Проблема человека и окружающего мира (по рассказу «Корова») Андрей Платонович Платонов родился в 1899 году, на рубеже веков. За 52 года ему пришлось пережить и войны, и революции, и лишения, и голод, и гонения, и радость труда. Continue reading

Сочинение Мінеральні добрива

Дл я підвищення врожайності сільськогосподарських культур величезне значення має внесення в ґрунт елементів, необхідних для росту й розвитку рослин. Ці елементи вносяться в ґрунт у вигляді органічних ( гній, торф і ін. ) і мінеральних (продукти хімічної переробки мінеральної сировини) добрив . Continue reading

Сочинение Одержання й аналоги вітаміну В 15

Уперше, вітамін В 15 був виявлений в екстракті печінки бика. Пангамовая кислота являє собою ефір D -глюконовой кислоти й диметилглицина з молекулярною масою 281 ( З H 3 ) 2 NCH 2 COOCH 2 (HCOH) 4 COOH Одержують пангамовую кислоту наступними двома способами: Взаємодією D -глюконолактона з монохлоруксусной кислотою й наступною обробкою продуктів реакції диметиламином Етерифікацією глюконовой кислоти з диметилглицином. Continue reading

Сочинение Платиновые металлы

Платиновые металлы – это элементы восьмой группы Периодической системы Д. И. Менделеева. Их шесть: рутений, палладий, родий, осмий, иридий, платина. Они вмести с золотом и серебром эти металлы образуют семейство благородных металлов – благородных потому, что они отличаются низкой химической активностью, высокой коррозийной стойкостью, а изделия из них имеют красивый, благородный вид. Continue reading

Сочинение Поэма Пушкина «Медный всадник»

Вариант 2 2012: 25.02.2012 : 21.42 Вариант 4 : 25.02.2012 : 21.41 Вариант 1 2012: 25.02.2012 : 21.41 Сочинения и ЕГЭ по литературе Произведения Русская литература Поэма А. С. Пушкина "Медный всадник" Произведения Русская литература Поэма написана А. Continue reading

Сочинение Поема Т. Твардовского «По праву пам’яті»

Варіант 4 2012: 25.02.2012 : 21.42 Варіант 2 2012: 25.02.2012 : 21.42 Варіант 4:25.02.2012 : 21.41 Твору й ЕГЭ по літературі Добутку Російська література Поема А. Т. Твардовского "По праву пам'яті" Добутку Російська література В останній поемі А. Continue reading

Сочинение Типовий варіант №24 ЕГЭ 2012 року по літературі

Твору й ЕГЭ по літературі ЕГЭ онлайн Типовий варіант №24 ЕГЭ 2012 року по літературі онлайн ЕГЭ онлайн Бажаємо успіху! Частина 1 Прочитайте наведений нижче фрагмент тексту й виконаєте завдання B 1-B7; C 1-З2. Лука (задумливо, Бубнову). От. Continue reading