Оглядові розділи по літературі в 9-11 класах

Кожний із цих каналів має своє місце й призначення впрограмме. Окремо виділяються годинник на літературу рідного краю. В Україні вже накопичений досвід проведення таких уроків, на яких присутні письменники-земляки учнів тої області району, села, міста, де проводиться урок. Форми проведення цих уроків - нестандартні. Вони можуть бути проведені у формі зустрічей, з використанням эпистолярии, у вигляді розшукової роботи й тому подібне Особливі завдання виконують оглядові розділи програми для 11 класу. По своєму змісті й призначенням вони набирають різного характеру: вступний розділ про становлення й розвиток української літератури; узагальнюючий огляд сучасної української літератури; підсумковий - світове значення української літератури. Такі розділи мають своєю метою не тільки узагальнення й систематизацію знань учнів, придбаних під час вивчення творчості окремих письменників, але й розкриття природи літературних явищ, які становлять безперервний і складний закономірний процес у мистецтві слова; вони окреслюють шляхи, етапи розвитку української літератури, розкривають її проблематику, що ведуть теми, основні досягнення Літературно-критичні статті рекомендуються до вивчення видатних добутків або творчості письменника в цілому й подаються наприкінці окремих монографічних тим Нарешті, уведені в програму критичні статті розглядаються як зразки цього специфічного літературного жанру, характеризуються основні його риси, розкривається майстерність, простежуються особливості мови й стилю Програма передбачає, що під час вивчення оглядових тим в 9-11 класах учитель, знайомлячи учнів з основними добутками письменників, рекомендує окремі з них для самостійного читання, анотування, колективного обговорення, рецензування Під час вивчення творчості письменника, що у той же час виступав і як критик, оглядаються й найважливіші його літературно-критичні праці Вивчення літературно-критичної творчості шкільна програма направляється трьома основними каналами: літературно-критичні статті, які супроводжують певну монографічну або оглядову тему; літературна критика як складова частина, вид творчості письменника; критика як літературна діяльність p5s